+48 501 385 415

Badania na obrót bronią i amunicją

Badania psychiatryczne i psychologiczne na obrót bronią i amunicją

Osoby posiadające lub ubiegające się o uzyskanie koncesji na wytworzenie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją.

W skład badania wchodzi badanie psychologiczne oraz badanie lekarza orzecznika.