+48 501 385 415

Badania na broń

Badania Psychologiczne i Lekarskie na broń

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń (myśliwską, sportową, kolekcjonerską i do ochrony osobistej)

Badanie psychologiczne składa się z 2 części:

  1. Część testowa – oceniana jest sprawność intelektualna, osobowość, funkcjonowanie w sytuacjach trudnych, poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej
  2. Rozmowy z psychologiem

Badanie lekarskie obejmuje:

  1. Konsultację psychiatryczną
  2. Badanie okulistyczne
  3. Badanie lekarza orzecznika