+48 501 385 415

Badania dla sędziów

Badania psychologiczne i lekarskie dla sędziów

Osoby pracujące lub rozpoczynające pracę jako sędzia, prokurator, kurator, strażnik miejski/gminny, detektyw

Badanie psychologiczne składa się z 2 części:

  1. Część testowa – oceniona jest osobowość, umiejętności poznawcze i społeczne, odporność na stres, zdolność do samodzielnego ocenienia sytuacji i podejmowania decyzji.
  2. Rozmowa z psychologiem

Badanie lekarskie obejmuje badanie lekarza orzecznika.